Viet Dev

Cover image for ESP8266 - MQTT
Tuan for Unicloud Group

Posted on

ESP8266 - MQTT

ESP8266 - MQTT

mqttorg<br>
glow

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gởi dạng
publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng
thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới
không ổn định.

Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong môi trường có độ trễ
cao nên nó là một giao thức lý tưởng cho các ứng dụng M2M.

MQTT cũng là giao thức sử dụng trong Facebook Messager.

Và MQTT là gì? Để có một cái nhìn toàn diện hoặc định nghĩa chi tiết,
chỉ cần google "what is mqtt", "mqtt slides" …​ Ở đây chúng ta chỉ nói
ngắn gọn thôi, đủ để hiểu giao thức MQTT, bao gồm các định nghĩa
"subscribe", "publish", "qos", "retain", "last will and testament
(lwt)"

Publish, subscribe

Trong một hệ thống sử dụng giao thức MQTT, nhiều node trạm (gọi là mqtt
client - gọi tắt là client) kết nối tới một MQTT Server (gọi là Broker).
Mỗi client sẽ đăng ký một vài kênh (topic), ví dụ như
"/client1/channel1", "/client1/channel2". Quá trình đăng ký này gọi là
"subscribe", giống như chúng ta đăng ký nhận tin trên một kênh
Youtube vậy. Mỗi Client sẽ nhận được dữ liệu khi bất kỳ trạm nào khác
gởi dữ liệu vào kênh đã đăng ký. Khi một Client gởi dữ liệu tới kênh đó,
gọi là "publish".

QoS

Ở đây có 3 tuỳ chọn QoS (Qualities of service) khi "publish" và
"subscribe":

 • QoS0 Broker/Client sẽ gởi dữ liệu đúng 1 lần, quá trình gởi được
  xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP, giống kiểu đem con bỏ chợ.

 • QoS1 Broker/Client sẽ gởi dữ liệu với ít nhất 1 lần xác nhận từ
  đầu kia, nghĩa là có thể có nhiều hơn 1 lần xác nhận đã nhận được dữ
  liệu.

 • QoS2 Broker/Client đảm bảm khi gởi dữ liệu thì phía nhận chỉ
  nhận được đúng 1 lần, quá trình này phải trải qua 4 bước bắt tay.

Xem thêm QoS:
code.google.com/p/mqtt4erl/wiki/QualityOfServiceUseCases

Một gói tin có thể được gởi ở bất kỳ QoS nào, và các Client cũng có thể
subscribe với bất kỳ yêu cầu QoS nào. Có nghĩa là Client sẽ lựa chọn QoS
tối đa mà nó có để nhận tin. Ví dụ, nếu 1 gói dữ liệu được publish với
QoS2, và Client subscribe với QoS0, thì gói dữ liệu được nhận về Client
này sẽ được broker gởi với QoS0, và 1 Client khác đăng ký cùng kênh này
với QoS 2, thì nó sẽ được Broker gởi dữ liệu với QoS2.

Một ví dụ khác, nếu 1 Client subscribe với QoS2 và gói dữ liệu gởi vào
kênh đó publish với QoS0 thì Client đó sẽ được Broker gởi dữ liệu với
QoS0. QoS càng cao thì càng đáng tin cậy, đồng thời độ trễ và băng thông
đòi hỏi cũng cao hơn.

Retain

Nếu RETAIN được set bằng 1, khi gói tin được publish từ Client, Broker
PHẢI lưu trữ lại gói tin với QoS, và nó sẽ được gởi đến bất kỳ
Client nào subscribe cùng kênh trong tương lai. Khi một Client kết nối
tới Broker và subscribe, nó sẽ nhận được gói tin cuối cùng có RETAIN = 1
với bất kỳ topic nào mà nó đăng ký trùng. Tuy nhiên, nếu Broker nhận
được gói tin mà có QoS = 0 và RETAIN = 1, nó sẽ huỷ tất cả các gói tin
có RETAIN = 1 trước đó. Và phải lưu gói tin này lại, nhưng hoàn toàn có
thể huỷ bất kỳ lúc nào.

Khi publish một gói dữ liệu đến Client, Broker phải set RETAIN = 1 nếu
gói được gởi như là kết quả của việc subscribe mới của Client (giống như
tin nhắn ACK báo subscribe thành công). RETAIN phải bằng 0 nếu không
quan tâm tới kết quả của việc subscribe.

LWT

Gói tin LWT (last will and testament) không thực sự biết được Client có
trực tuyến hay không, cái này do gói tin KeepAlive đảm nhận. Tuy nhiên
gói tin LWT như là thông tin điều gì sẽ xảy đến sau khi thiết bị ngoại
tuyến.

Một ví dụ

Tôi có 1 cảm biến, nó gởi những dữ liệu quan trọng và rất không thường
xuyên. Nó có đăng ký trước với Broker một tin nhắn lwt ở topic
/node/gone-offline với tin nhắn id của nó. Và tôi cũng đăng ký
theo dõi topic /node/gone-offline, sẽ gởi SMS tới điện thoại thôi
mỗi khi nhận được tin nhắn nào ở kênh mà tôi theo dõi. Trong quá trình
hoạt động, cảm biến luôn giữ kết nối với Broker bởi việc luôn gởi gói
tin keepAlive. Nhưng nếu vì lý do gì đó, cảm biến này chuyển sang ngoại
tuyến, kết nối tới Broker timeout do Broker không còn nhận được gói
keepAlive. Lúc này, do cảm biến của tôi đã đăng ký LWT, do vậy broker sẽ
đóng kết nối của Cảm biến, đồng thời sẽ publish một gói tin là Id của
cảm biến vào kênh /node/gone-offline, dĩ nhiên là tôi cũng sẽ nhận
được tin nhắn báo cái cảm biến yêu quý của mình đã ngoại tuyến.

Ngắn gọn

Ngoài việc đóng kết nối của Client đã ngoại tuyến, gói tin LWT có thể
được định nghĩa trước và được gởi bởi Broker tới kênh nào đó khi thiết
bị đăng ký LWT ngoại tuyến.

MQTT Client

Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước, 2 thành phần publisher và
subscriber là đặc trưng tạo nên giao thức MQTT. Các MQTT Client không
kết nối trực tiếp với nhau, mọi gói dữ liệu được gửi đi đều thông qua
MQTT Broker. Để có thể triển khai các ứng dụng của MQTT Client, chúng ta
cần MQTT Broker (sẽ được trình bày trong phần sau). Ở phần này chúng ta
sẽ làm quen với giao thức MQTT bằng các ví dụ sử dụng MQTT Client thông
dụng và các dịch vụ MQTT Broker miễn phí và phổ biến, 2 trong số chúng
test.mostquitto.orgcloudmqtt.com

MQTT Lens

Thông tin

MQTT Lens là một tiện ích mở rộng của Chrome (Chrome Extension), nó sử
dụng trình duyệt Chrome để kết nối đến MQTT Broker cũng như test các
tính năng publish/subcribe của giao thức MQTT. Đây là một công cụ rất
hữu ích để kiểm tra kết nối đến MQTT Broker và kiểm tra việc gửi và nhận
gói tin.

Một số thông tin của MQTT Lens được trình bày ở bảng dưới.

Type Chrome App
License MIT
Operating Systems Windows, Linux & MacOSX
Website "https

Short Profile

Kết nối

Chúng ta sẽ sử dụng công cụ này với dịch vụ MQTT Broker tại
iot.eclipse.org được trình bày như các bước bên dưới:

 • Bước 1: Cài đặt trình duyệt Chrome, thực hiện đăng nhập tài khoản của bạn vào chrome, truy cập vào địa chỉ chrome.google.com/webstore/category/extensions và gõ mqttlens vào mục tìm kiếm tiện ích như hình bên dưới.

Hình ảnh tìm kiếm tiện ích mqttlens trên chrome<br>
store

 • Bước 2: Thêm và khởi chạy MQTT lens

Hình ảnh các bước thêm và khởi chạy tiện ích MQTT<br>
lens

 • Bước 3 : Tạo 1 MQTT Client kết nối đến MQTT Broker eclipse như các bước bên dưới.

Hình ảnh tạo 1 MQTT<br>
client

Giải thích

Chúng ta sẽ tạo 1 connection có tên eclipse MQTT với host name của MQTT
Broker là iot.eclipse.org, Broker này sẽ giúp trao đổi dữ liệu của các
Client với nhau và lắng nghe các Client ở port 1883 (port sử dụng giao
thức MQTT và không mã hóa dữ liệu, các port khác tham khảo tại
test.mosquitto.org) Ở connection này sẽ đăng kí nhận gói tin tại
topic Home/garden/sensor/# (kí tự # cho phép subcribe các topic
Home/garden/sensor/1, Home/garden/sensor/2 vv…​). Tiếp theo chúng ta
sẽ pulish 1 gói dữ liệu với nội dung
"Temp in garden: 27degree Celcius " tại topic Home/garden/sensor/1.

Kết quả: Tại mục subrcriptions, chúng ta sẽ nhận được gói dữ liệu đã
publish do đã subcribe topic Home/garden/sensor/# như hình bên dưới.

Hình ảnh dữ liệu nhận được sau khi publish gói<br>
tin

Mở rộng

Tạo nhiều connection để subcribe và publish các gói tin với MQTT Broker
iot.eclipse.org đồng thời test các gói tin với QoS và LWT

MQTT.js

MQTT.js là một thư viện MQTT client, được viết bằng ngôn ngữ JavaScript
trên nền tảng Node.js và hỗ trợ MQTT Over Websocket (MOW).

MQTT.js là dự án mã nguồn mở (open source), bạn có thể tải MQTT.js bản
cập nhật mới nhất tại github.com/mqttjs/MQTT.js.git

Cài đặt

Trước tiên ta cần kiểm tra hệ điều hành đã hỗ trợ Node.js trước khi cài
đặt MQTT.js. Nếu chưa thì có thể tham khảo cách cài đặt tại
nodejs.org/en/

Khởi tạo một dự án Node.js. Để dễ quản lý, có thể tạo một thư mục riêng,
ví dụ mqtt-client và một file javascrip trong đó, ví dụ như
client-a.js. Đi đến thư mục này và mở terminal (linux OS) hoặc Command
Prompt (trên Windowns OS) và dùng lệnh:

npm init

Khi chạy lệnh này, bạn cũng cần phải khai báo thêm một số thông tin cho
dự án như tên, phiên bản, keywords, tác giả,…​ Sau khi tạo xong, trong
thư mục vừa tạo sẽ xuất hiện một file là package.json với nội dung là
các phần đã khai báo. File này cũng chứa thuộc tính dùng để lưu trữ các
package chúng ta đã cài đặt.

Tiếp theo chúng ta sẽ cài MQTT.js, sử dụng lệnh:

npm install mqtt --save

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng module mqtt để thực hiện việc
kết nối MQTT Client với Broker, publish message hay subscribe topic. Tất
nhiên, toàn bộ các file liên quan đến thư viện sẽ nằm trong thư mục
node_modules, trong thư mục dự án.

Để hiểu rõ hơn cách hoạt động của MQTT.js, chúng ta sẽ tạo ra thêm 1 số
file mã nguồn Javascript (file .js) là client-a.jsclient-b.js
thực hiện subcribe và puslish các gói tin.

Nội dung thực hiện

2 Client này sẽ kết nối vào cùng 1 MQTT Broker. Client A sẽ subscribe
kênh /client-a/sub, nếu nhận bất kỳ dữ liệu nào được publish vào kênh
này, client A sẽ public dữ liệu Hello from client A vào kênh
/client-b/sub và đóng kết nối, kết thúc. Client B sẽ subscribe kênh
/client-b/sub, nếu nhận bất kỳ dữ liệu nào được public vào kênh này,
client B sẽ đóng kết nối và kết thúc. Ngay khi kết nối vào Broker,
client B sẽ public 1 gói tin Hello from client B vào kênh
/client-a/sub

Mã nguồn của client A

client-a.js

// tạo biến mqtt sử dụng các chức năng của module mqtt
var mqtt = require('mqtt')
// tạo biến client sử dụng thuộc tính connect để kết nối đến broket MQTT với hostname mqtt://iot.eclipse.org
var client = mqtt.connect('mqtt://iot.eclipse.org')
// function có chức năng subscribe 1 topic nếu đã kết nối thành công đến broker
client.on('connect', function() {
  console.log('Client A connected')
  // client subcribe topic /client-a/sub
  client.subscribe('/client-a/sub')
})
// function có chức năng gửi 1 gói tin đễn đến topic đã đăng kí
client.on('message', function(topic, message) {
  // in ra màn hình console 1 message ở định dạng string
  console.log(message.toString())
  // publish gói tin 'Hello from client A' đến topic /client-b/sub
  client.publish('/client-b/sub', 'Hello from client A')
  // đóng kết nối của client
  client.end()
})
console.log('Client A started')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Mã nguồn của client B

client-b.js

// tạo biến mqtt sử dụng các chức năng của module mqtt
var mqtt = require('mqtt')
// tạo biến client sử dụng thuộc tính connect để kết nối đến broket MQTT với hostname mqtt://iot.eclipse.org
var client = mqtt.connect('mqtt://iot.eclipse.org')
// function có chức năng subscribe 1 topic nếu đã kết nối thành công đến broker
client.on('connect', function() {
  console.log('Client B connected')
  // client subcribe topic /client-b/sub
  client.subscribe('/client-b/sub')
  // publish gói tin 'Hello from client B' đến topic /client-a/sub
  client.publish('/client-a/sub', 'Hello from client B')
})

client.on('message', function(topic, message) {
  // in ra màn hình console 1 message ở định dạng string
  console.log(message.toString())
  // đóng kết nối của client
  client.end()
})
console.log('Client B started')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kết quả hiển thị như hình bên dưới:

Hình ảnh kết quả khi khởi chạy các MQTT<br>
client

Ngoài ra, MQTT.js còn cung cấp thêm các lệnh để có thể tương tác với
Broker thông qua terminal. Để làm được điều này, chúng ta cài đặt
MQTT.js như một module toàn cục bằng cách sử dụng lệnh:

npm install mqtt -g.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở 2 màn hình terminal, ở màn hình 1 (tạm
gọi là subscriber) sẽ subscribe vào topic tên là "topicA" bằng lệnh:

mqtt sub -t 'topicA' -h 'test.mosquitto.org' -v

Ở terminal thứ 2 (tạm gọi là publisher) thực hiện publish một tin nhắn
với nội dung "hello subscriber" tới "topicA":

mqtt pub -t 'topicA' -h 'test.mosquitto.org' -m 'hello subscriber'

Các options:

 • -t : MQTT topic, nơi sẽ thực hiện pushlish 1 message.

 • -h : Xác định máy chủ sẽ kết nối đến.

 • -m : Gửi 1 message dùng command line.

 • -v : verbose, option cho phép ghi lại nhật kí hoạt động của các
  tập tin trong file cấu hình.

Hình ảnh message được publish dùng command<br>
line

Để xem thêm các API khác trong MQTT.js, bạn có thể sử dụng lệnh:
mqtt help [command].

ESP8266 MQTT Client

Thực tế có khá nhiều thư viện MQTT cho ESP8266 trên Arudino, ở đây chúng
ta chỉ đề cập đến 2 thư viện phổ biến là PubSubClient
ESP8266MQTTClient

PubSubClient

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện kết nối board NodeMCU đến 1 broker
sử dụng thư viện PubSubClient.

 • Bước 1 : Download thư viện PubSubClient tại đường dẫn
  github.com/knolleary/pubsubclient và add vào chương trình
  Arduino. Ngoài ra có thể import thư viện này trong Arduino bằng cách
  tìm kiếm thư viện với từ khóa PubSubClient, chọn thư viện
  PubSubClient của tác giả Nick O’Leary và nhấn install.

 • Bước 2 : Viết và nạp chương trình cho ESP8266. Mã nguồn được
  trình bày ở phía dưới

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "........";
const char* password = ".........";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void setup() {
 pinMode(16, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 // hàm thực hiện chức năng kết nối Wifi và in ra địa chỉ IP của ESP8266
 setup_wifi();
 // cài đặt server là broker.mqtt-dashboard.com và lắng nghe client ở port 1883
 client.setServer(mqtt_server, 1883);
 // gọi hàm callback để thực hiện các chức năng publish/subcribe
 client.setCallback(callback);
 // gọi hàm reconnect() để thực hiện kết nối lại với server khi bị mất kết nối
 reconnect();
}

void setup_wifi() {
 delay(10);
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 // kết nối đến mạng Wifi
 WiFi.begin(ssid, password);
 // in ra dấu . nếu chưa kết nối được đến mạng Wifi
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 // in ra thông báo đã kết nối và địa chỉ IP của ESP8266
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 //in ra tên của topic và nội dung nhận được từ kênh MQTT lens đã publish
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  Serial.print((char)payload[i]);
 }
 // kiểm tra nếu dữ liệu nhận được từ topic ESP8266/LED_GPIO16/status là chuỗi "on"
 // sẽ bậtled GPIO16, nếu là chuỗi "off" sẽ tắt led GPIO16
 if ((char)payload[0] == 'o' && (char)payload[1] == 'n') //on
  digitalWrite(16, LOW);
 else if ((char)payload[0] == 'o' && (char)payload[1] == 'f' && (char)payload[2] == 'f') //off
  digitalWrite(16, HIGH);
 Serial.println();
}

void reconnect() {
 // lặp cho đến khi được kết nối trở lại
 while (!client.connected()) {
  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
  if (client.connect("ESP8266")) {
   Serial.println("connected");
   // publish gói tin "Connected!" đến topic ESP8266/connection/board
   client.publish("ESP8266/connection/board", "Connected!");
   // đăng kí nhận gói tin tại topic ESP8266/LED_GPIO16/status
   client.subscribe("ESP8266/LED_GPIO16/status");

  } else {
   // in ra màn hình trạng thái của client khi không kết nối được với MQTT broker
   Serial.print("failed, rc=");
   Serial.print(client.state());
   Serial.println(" try again in 5 seconds");
   // delay 5s trước khi thử lại
   delay(5000);
  }
 }
}

void loop() {
 // kiểm tra nếu ESP8266 chưa kết nối được thì sẽ thực hiện kết nối lại
 if (!client.connected()) {
  reconnect();
 }
 client.loop();
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Giải thích mã nguồn:

Chúng ta sẽ tạo một biến espClient thuộc lớp WiFiClient, biến này
được khai báo là MQTT Client và sử dụng các thuộc tính của thư viện
PubSubClient. Tại hàm setup() sẽ thiết lập ESP8266 ở chế độ station,
kết nối đến mạng wifi. Bên cạnh đó hàm setup() cũng sẽ thực hiện chức
năng tự động kết nối lại với MQTT Broker khi xảy ra mất kết nối đồng
thời thực hiện các chức năng publish, subscribe của 1 MQTT Client thông
qua hàm reconnect(). Hàm callback() có nhiệm vụ lấy dữ liệu của các
puslisher khi publish 1 message sau đó gửi đến các client đã subscribe
topic đó và kiểm tra nội dung của message để điều khiển led ở GPIO16.
Hàm loop() có chức năng kết nối Client là ESP8266 với Broker, thực
hiện chức năng publish 1 message và subscribe topic. client.loop() sẽ
kiểm tra thời gian kết nối của Client với gói KEEP_ALIVE để đưa ra các
thông tin về trạng thái kết nối của ESP8266 đồng thời lấy dữ liệu của
message từ buffer để gửi đến các Client đã subcribe topic.

 • Bước 3 : Mở MQTT lens trên trình duyệt Chrome, tạo 1 connection với host name broker.mqtt-dashboard.com, sử dụng port 1883. Thực hiện subscribe topic ESP8266/connection/board. Sau khi nhấn nút subscribe trên MQTT lens sẽ xuất hiện 1 message gửi từ esp8288 với nội dung connnected. Thực hiện pushlish các message vào topic ESP8266/LED_GPIO16/status. Nếu pushlish message với nội dung on, led GPIO16 trên board sẽ sáng, pushlish message off led GPIO16 trên board sẽ tắt. Các message với nội dung khác thì vẫn sẽ hiển thị dữ liệu nhận được trên serial terminal của Arduino nhưng sẽ không có tác dụng điều khiển led GPIO16. Kết quả hiển thị như hình bên dưới:

Kết quả hiển thị trên serial terminal và MQTT lens khi sử dụng thư<br>
viện<br>
pubsubClient

ESP8266MQTTClient

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện ESP8266MQTTClient,
thư viện được cộng đồng developer đánh giá là ổn định dễ sử dụng hơn so
với thư viện PubSubClient thông qua 1 ứng dụng điều khiển led với board
NodeMCU bằng 1 ứng dụng trên điện thoại smartphone.

 • Bước 1 : Download thư viện ESP8266MQTTClient tại đường dẫn
  github.com/tuanpmt/ESP8266MQTTClient và add vào chương trình
  Arduino. Ngoài ra có thể import thư viện này trong Arduino bằng cách
  tìm kiếm thư viện với từ khóa ESP8266MQTT, chọn thư viện của tác
  giả Tuan PM, version 1.3 và nhấn install.

 • Bước 2 : Viết và nạp chương trình cho ESP8266. Mã nguồn được
  trình bày ở phía dưới.

#include <ESP8266MQTTClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

#define ledPin 16  //Led on board ESP8266 WiFi Uno

MQTTClient mqtt;

const char* ssid = "Your SSID";
const char* password = "Your password";

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);

 // OFF led GPIO16 khi bắt đầu chương trình
 digitalWrite(ledPin, HIGH);

 // Thiết lập ESP8266 ở chế độ STA và kết nối Wifi
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("\nConnecting to ");
 Serial.println(ssid);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // Kết nối đến server MQTT, in ra id của topic "esp8266/GPIO16" đồng thời đăng kí nhận message với gói QoS 0,
 // và subcribe các topic "hello/esp8266"
 mqtt.onConnect([]() {
  Serial.printf("MQTT: Connected\r\n");
  Serial.printf("Subscribe id: %d\r\n", mqtt.subscribe("esp8266/GPIO16", 0));
  mqtt.subscribe("esp8266/GPIO16", 0);
 });

 // Thực hiện chức năng subscribe topic và publish các message
 mqtt.onSubscribe([](int sub_id) {
  //in ra id của các topic đã subscribe là "hello/esp8266" và "MQTTlens/test/#"
  Serial.printf("Subscribe topic id: %d ok\r\n", sub_id);

  //publish message có nội dung hello app đến topic Broker/app với gói QoS 0 và cờ retain 0
  mqtt.publish("Broker/app", "hello app", 0, 0);
 });

 // Xử lí dữ liệu nhận được của các topic đã subscribe
 mqtt.onData([](String topic, String data, bool cont) {
  Serial.printf("Data received, topic: %s, data: %s\r\n", topic.c_str(), data.c_str());

  // Nếu chuỗi nhận được là 'on' sẽ ON led trên board ESP8266 WiFi Uno, chuỗi 'off' sẽ OFF led
  if (topic == "esp8266/GPIO16" && data[0] == 'o' && data[1] == 'n' && data[2] == '\0') {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   Serial.println("Turn on the led on board");
  } else if (topic == "esp8266/GPIO16" && data[0] == 'o' && data[1] == 'f' && data[2] == 'f' && data[3] == '\0' ) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   Serial.println("Turn off the led on board");
  }
 });
 // khởi tạo broker MQTT là iot.eclipse.org sử dụng phương thức websocket và lắng nghe client ở port 80
 mqtt.begin("ws://iot.eclipse.org:80/ws");
}

void loop() {
 // Hàm khởi tạo MQTT, kiểm tra và xử lí các dữ liệu từ các topic, kiểm tra các thuộc tính của giao
 // thức như gói keep-a-live, gói tin QoS, id của topic...,
 mqtt.handle();
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Giải thích mã nguồn

Tương tự như mã nguồn của chương trình sử dụng thư viện pubsubCLient,
chúng ta cũng sẽ khởi tạo ESP8266 là MQTT Client trong class MQTT của
thư viện ESP8266MQTTClient. Cài đặt ESP8266 ở chế độ Station và kết nối
đến network wifi. Chức năng của các hàm trong thư viện đã được giải
thích ở file mã nguồn, ở hàm mqtt.onConnect() chúng ta sẽ subscribe
topic là esp8266/GPIO16. Hàm mqtt.onSubscribe() sẽ thực hiện puslish
các message ở topic đã chỉ định là Broker/app. Hàm mqtt.onData() sẽ
nhận, kiểm tra và xử lí dữ liệu nhận được từ topic đã subscribe. Ở đây
ta sẽ dùng 1 public MQTT Broker là iot.eclipse.org, sử dụng phương thức
Websocket là lắng nghe các MQTT Client ở port 80, đây là port mặc định
khi sử dụng Websocket. Việc gửi nhận dữ liệu bằng phương thức Websocket
sẽ giúp giảm băng thông và độ trể khi truyền nhận dữ liệu thông qua giao
thức MQTT. Chi tiết về Websocket chúng ta sẽ được học ở các bài học sau.
loop() chúng ta chỉ cần gọi hàm handle() để khởi tạo và kiểm tra
các thuộc tính của giao thức cũng như xử lí, truyền và nhận dữ liệu từ
các topic đã subscribe và public.

Để tìm hiểu chi tiết file cấu hình của thư viện, có thể xem tại
github.com/tuanpmt/ESP8266MQTTClient/tree/master/src

 • Bước 3 : Cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại để điều khiển led GPIO16.

Truy cập vào App Store trên hệ điều hành iOS hoặc CH Play trên hệ
điều hành Android. nhập từ khóa IoT Smartconfig và cài đặt ứng dụng
IoT Smartconfig của developer Tuan PM. Hình ảnh ứng dụng hiển thị như
bên dưới:

Hình ảnh ứng dụng IoT Smartconfig trên hệ điều hành iOS và<br>
Android

Ứng dụng này sử dụng với ESP8266 và ESP32, ngoài chức năng cơ bản là
publish, subscribe của giao thức MQTT, ứng dụng còn có chức năng
smartconfig để ESP8266 và ESP32 có thể dễ dàng thiết lập kết nối với các
network wifi khác nhau một cách thuận tiện và nhanh chóng mà không phải
nạp lại mã nguồn.

Tiếp theo, trượt ứng dụng qua phần MQTT, nhấn vào nút connect để kết
nối đến server MQTT Broker ws://iot.eclipse.org:80/ws. Thực hiện
subscribe topic Broker/app và publish message vào topic
esp8266/GPIO16. Nếu publish message on vào esp8266/GPIO16 thì
board NodeMCU sẽ bật led, gửi off sẽ tắt led, đồng thời khi ESP8266
publish các message ở topic Broker/app thì nội dung các message sẽ
được hiển thị trên ứng dụng. Kết quả hiển thị như hình bên dưới:

Hình ảnh subcribe topic và publish các message trên ứng<br>
dụng

Hình ảnh trên Serial terminal của<br>
Arduino

MQTT Broker

Ở phần trước chúng ta sử dụng các dịch vụ MQTT Broker miễn phí để thử
nghiệm, tuy nhiên ta có thể sẽ phải trả phí dịch vụ với những ứng dụng
lớn cần băng thông rộng và tốc độ đáp ứng nhanh, cộng với việc dữ liệu
có thể bị tấn công do độ bảo mật thông tin chưa cao. Do đó, ở phần này,
chúng ta sẽ tự mình xây dựng 1 MQTT Broker. Việc tự thiết lập 1 MQTT
broker giúp chúng ta có thể sử dụng giao thức MQTT trên máy local mà
không cần kết nối đến các dịch vụ MQTT Broker ở mạng internet. Quá trình
truyền, nhận và xử lí dữ liệu diễn ra 1 cách nhanh chóng cũng như bảo
mật thông tin của người dùng. Tuy nhiên, để tạo được 1 MQTT Broker với
đầy đủ tính năng của giao thức MQTT đòi hỏi chúng ta phải có kiến thưc
tốt về giao thức MQTT cũng như các ngôn ngữ lập trình bổ trợ cho việc
xây dựng nó. Để bắt đầu, ta sẽ tạo ra 1 MQTT Broker đơn giản bằng cách
dùng 1 module hỗ trợ sẵn có đó là Mosca.

MOSCA

Mosca là 1 trong số rất nhiều server MQTT Broker của giao thức MQTT. Có
thể kế đến các server khác như HiveMQ, Apache Apollo, Mosquitto,
Mongoose. Mosca có 1 số đặc điểm như sau:

 • Nó là 1 Node.js Broker, được viết bằng ngôn ngữ JavaScript vì vậy để
  có thể xây dựng MQTT Broker, chúng ta cần Node.js để chạy. Mosca có
  thể nhúng vào ứng dụng của bạn nếu ứng dụng này được viết bằng
  Node.js

 • Mosca là 1 multi-transport MQTT Broker, có nghĩa là nó hỗ trợ tất cả
  các chức năng publish, subscribe của các broker khác. Danh sách các
  publish/subscribe broker được hỗ trợ bao gồm RabbitMQ, Redis,
  Mosquitto, ZeroMQ. Ở phần này chúng ta sẽ tạo ta 1 MQTT Broker đơn
  giản dùng Mosca với sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu Mongodb

Mục tiêu

 • Chúng ta sẽ tạo 1 MQTT Client là ESP8266 và 1 MQTT Client trên máy
  tính sử dụng MQTT.js nhằm kết nối đến MQTT Broker , subscribe topic
  và publish các message.

 • Dùng Mosca tạo 1 MQTT Broker trên máy tính cá nhân nhằm broadcast
  messages (truyền bá các gói tin) đến các MQTT Client.

Các bước thực hiện

 • Bước 1 : Trước tiên, chúng ta nên tạo 1 folder để thiết lập 1 MQTT Broker trên máy local. Đi đến folder này, tạo file package.js bằng lệnh npm init và thiết lập các thông tin của dự án. Tiếp theo, cài đặt module mosca bằng lệnh npm install mosca --save. Để lắng nghe các kết nối đến từ client cũng như lưu trữ dữ liệu về thông tin kết nối và nội dung các message ta cần công cụ hỗ trợ đó là MongoDB, bạn cũng có thể chọn Redis, Mosquitto, RabbitMQ…​ và tìm hiểu thêm về điểm mạnh, yếu của các cơ sở dữ liệu này. Để cài đặt MongoDB, chúng ta sẽ truy cập vào điạ chỉ docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/, tùy theo hệ điều hành để chọn gói cài đặt thích hợp. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ mở port 27017 (port mặc định khi dùng mongodb, chúng ta có thể điều chỉnh port ở file cấu hình của mongodb) để lắng nghe các kết nối từ client thông qua lệnh sudo service mongod start. Trên hệ điều hành Linux, có thể kiểm tra các kết nối trên hệ thống bằng lệnh Netstat như hình dưới:

Hình ảnh port 27017 đã mở thành công và lắng nghe các kết<br>
nối

 • Bước 2 : Tạo file Javascript để viết mã nguồn cho MQTT Broker. Ví dụ về mã nguồn của file serverMosca.js được viết bên dưới:

Mã nguồn file serverMosca.js

var mosca = require('mosca');  // Khai báo biến mosca sử dụng các thuộc tính của module mosca
// Sử dụng thư viện ascoltatore nhằm hỗ trợ publish message, subscribe topic đến từ các Broker/Protocol
var ascoltatore = {

 type: 'mongo',
 url: 'mongodb://localhost:27017/mqtt', // url: địa chỉ url của mongodb, server sẽ lắng nghe các client ở địa
                     // chỉ localhost:27017
 pubsubCollection: 'ascoltatori',    // pubsubCollection: Nơi để lưu trữ các message của mongodb
 mongo: {}               // mongo: Cài đặt dành cho kết nối của mongo. Không sử dụng
};
var settings = {
 port: 1883,     // port kết nối đến server
 backend: ascoltatore // ascoltatore sẽ được gọi và thực thi khi tạo server được tạo để thiết lập các kết nối
};

// Lệnh tạo server sử dụng mosca
var server = new mosca.Server(settings);

// Thực hiện hàm setup, in ra màn hình console nếu có sự kiện ready của server
server.on('ready', setup);
function setup() {
 console.log('Mosca server is up and running');
}

// In ra dòng chữ client connected và id của client khi có sự kiện client kết nối thành công đến server
server.on('clientConnected', function(client) {
  console.log('client connected', client.id);
});

// In ra dòng chữ client disconnected và id của client khi có sự kiện client ngắt kết nối với server
server.on('clientDisconnected', function(client) {
  console.log('client disconnected', client.id);
});

// In ra message của client gửi ở dạng string khi có sự kiện client publish 1 message
server.on('published', function(packet, client) {
 console.log('Published', packet.payload.toString());
});
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Bước 3 : Viết mã nguồn cho ESP8266. Để nhanh chóng, chúng ta sẽ
  dùng mã nguồn của thư viện ESP8266MQTTClient đã viết ở mục trước.
  Sửa đổi địa chỉ của MQTT Broker từ
  mqtt.begin("mqtt://iot.eclipse.org:1883"); thành
  mqtt.begin("mqtt://your-local-ip:1883"); với your-local-ip là địa
  chỉ IP của máy tính (ví dụ 192.168.1.7), chú ý rằng ESP8266 và MQTT
  Broker phải kết nối chung 1 network WiFi.

 • Bước 4 : Tạo MQTT Client dùng MQTT.js. Chúng ta sẽ tạo 1 folder
  để chứa các file của MQTT Client. Tương tự như bước 1 , dùng
  npm init để tạo file package.js và thiết lập các thông tin của dự
  án. Tiếp theo cài đặt module mqtt bằng lệnh
  npm install mqtt --save và tạo file Javascript để viết nội dung
  cho MQTT Client. Ví dụ về mã nguồn file moscaClient.js được trình
  bày bên dưới:

Mã nguồn file moscaClient.js

// Khai báo biến mqtt để sử dụng các thuộc tính thuộc module mqtt
var mqtt = require('mqtt');
// Tạo 1 kết nối đến địa chỉ 192.168.1.7 port 1883 thông qua giao thức MQTT
var client = mqtt.connect('mqtt://192.168.1.7:1883');
// Khi có sự kiện connect đến server, client sẽ subscribe topic MQTTlens/test/3 và
// publish 1 message "on" vào topic hello/world để ON led ở board ESP8266 WiFi Uno
client.on('connect', function () {
 client.subscribe('Broker/app');
 client.publish('esp8266/GPIO16', 'on');

})
// Khi có message gửi đến client, client sẽ chuyển đổi dữ liệu từ Buffer sang dạng String và in ra màn
// hình console dữ liệu nhận được và đóng kết nối.
client.on('message', function (topic, message) {
 // message is Buffer
 console.log(message.toString());
 //client.end();
})
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kết quả

Trên terminal, đi đến thư mục chứa file moscaServer.js và khởi chạy
server bằng lệnh node moscaServer.js. Server sẽ khởi động và lắng nghe
các kết nối đến từ các MQTT Client. Tiếp theo, nạp chương trình trên
Arduino cho ESP8266, sau đó khởi chạy MQTT Client trên máy tính bằng
lệnh node moscaClient.js. Khi có các sự kiện kết nối , ngắt kết nối,
pushlish 1 message hay subcrible 1 topic đến từ các client thì bên phía
server đều sẽ hiển thị nội dung và thông tin. Các terminal hiển thị kết
quả như hình bên dưới:

Hình ảnh thông tin nhận được từ các client ở server<br>
mosca

Hình ảnh thông tin nhận được ở client mqtt.js và client<br>
ESP8266

Một số MQTT Broker sử dụng cho sản phẩm thực tế

Mosquitto

Mosquitto là 1 MQTT Broker viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Một số đặc
điểm nổi bật của mosquitto là tốc độ truyền nhận và xử lí dữ liệu nhanh,
độ ổn định cao, được sử dụng rộng rãi và phù hợp với những ứng dụng
embedded. Thích hợp cho các hệ thống nhỏ chạy trên máy local như
Raspberry Pi, bên cạnh đó Mosquitto cũng được hỗ trợ các giao thức
TLS/SSL (các giao thức nhằm xác thực server và client, mã hóa các
message để bảo mật dữ liệu).

Một số nhược điểm của mosquitto là khó thiết kế khi làm những ứng dụng
lớn và ít phương thức xác thực thiết bị nên khả năng bảo mật vẫn chưa
tối ưu.

EMQ

EMQ (Erlang MQTT Broker) là một MQTT Broker được viêt bằng ngôn ngữ lập
trình Erlang. Ưu điểm của EMQ là tính ổn định cao, thích hợp để thiết kế
các hệ thống lớn do khả năng mở rộng ứng dụng dễ dàng cũng như khá dễ để
cài đặt. Ngoài ra EMQ còn hỗ trợ nhiều phương thức xác thực người dùng,
phát triển và cập nhật tính năng liên tục bởi cộng đồng developer. Tuy
nhiên điểm yếu của MQTT broker này là khó đối với những người mới bắt
đầu. Thông tin về EMQ có thể xem tại trang
emqttd-docs.readthedocs.io/en/latest/#

Tổng kết

Từ những nội dung đã trình bày ở trên, chúng ta phần nào hiểu rõ về cách
thức hoạt động của giao thức MQTT cũng như vai trò của nó trong các ứng
dụng IoT. Những nội dung được trình bày ở phần này chỉ là phần cơ bản
của giao thức, vì đây là giao thức quan trọng và thường sử dụng trong
IoT nên chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thêm về hoạt
động của các gói QoS, Keep alive, cũng như các vấn đề chứng thực tài
khoản, vấn đề bảo mật dữ liệu khi sử dụng MQTT.

Top comments (0)