ESP8266 – Đọc cảm biến DHT11 và gởi về Server

ESP8266 – Đọc cảm biến DHT11 và gởi về Server

Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng ứng dụng dùng cảm biến DHT11 để thu thập nhiệt độ, độ ẩm của môi trường. Thông tin về nhiệt độ và độ ẩm sẽ được hiển thị trên máy tính và hiển thị trên trình duyệt web bằng cách truy cập vào 1 địa chỉ URL được chỉ định. Một số kiến thức cần thiết :

 • Nhiệt độ là đại lượng thể hiện tính chất vật lý nóng, lạnh của vật chất. Nhiệt độ được đo bằng các đơn vị khác nhau và có thể biến đổi bằng các công thức. Trong hệ đo lường quốc tế, nhiệt độ được đo bằng đơn vị Kelvin, ký hiệu là K. Trong đời sống ở Việt Nam và nhiều nước, nó được đo bằng độ C.

 • Độ ẩm tương đối là tỷ số của áp suất hơi nước hiện tại của bất kỳ một hỗn hợp khí nào với hơi nước so với áp suất hơi nước bão hòa tính theo đơn vị là %. Định nghĩa khác của độ ẩm tương đối là tỷ số giữa khối lượng nước trên một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trên cùng thể tích đó khi hơi nước bão hòa.

 • DHT11 là một cảm biến có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với độ chính xác vừa phải, giá cả phải chăng. Có thể lấy dữ liệu đo được của cảm biến bằng giao thức OneWire.

Thiết kế ứng dụng

Hình ảnh bên dưới mô tả tổng quan dự án

projectIntro
Hình 1. Tổng quan mô hình của dự án

Trong thực tế, khi thiết kế ứng dụng, người dùng cần một giao diện giám sát và điều khiển thân thiện, đồng thời có thể phát triển thêm các tính năng như hiển thị kết quả dưới dạng đồ thị (chart), lưu trữ dữ liệu theo thời gian chỉ định hay điều khiển trạng thái các thiết bị chỉ với 1 click chuột trên máy tính. Các dự án với mô hình phức tạp sẽ cần quản lí các kết nối cũng như dữ liệu của các thiết bị…​

Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề trên thông qua ứng dụng đọc nhiệt độ, độ ẩm của môi trường và gửi về server. Đây là một ứng dụng khá đơn giản, hữu ích và dễ làm. Thông qua phần này chúng ta có thể xây dựng được một ứng dụng IoT thực tế, nắm bắt được các kiến thức cơ bản về thu thập dữ liệu, xây dựng thiết bị và server.

Yêu cầu

 • Dùng cảm biến DHT11 để thu thập nhiệt độ, độ ẩm của môi trường và kết nối với board NodeMCU.

 • Board NodeMCU sẽ kết nối không dây đến mạng WiFi và gởi dữ liệu về HTTP Server.

 • Phần cơ bản: HTTP Server hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm ra màn hình Log trên máy tính.

 • Phần nâng cao: HTTP Server lưu trữ dữ liệu, và cung cấp file HTML cho người dùng có thể xem qua Browser.

Phân tích

 • Chúng ta cần 1 Web Server viết bằng Javascript, thực thi bởi Node.js, lắng nghe ở Port được chỉ định trên máy tính cá nhân. Ở đây là port 8000

 • Máy tính phải có kết nối cùng mạng WiFi nội bộ với ESP8266 và cần biết địa chỉ IP của máy tính để ESP8266 có thể truy cập, ví dụ IP là 192.168.1.102

 • ESP8266 sau khi kết nối vào mạng WiFi nội bộ, sẽ tiến hành đọc thông số nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT11 và gởi về Server sau mỗi 2 giây.

 • Quá trình gởi được thực hiện bởi phương thức GET, ví dụ <a href="http://192.168.1.102/update?temp=25&humd=80" class="bare">192.168.1.102/update?temp=25&humd=80</a> với 192.168.1.102 là địa chỉ Web Server, /update là đường dẫn, temp=20humd=80 chứa thông tin nhiệt độ 20 độ C và độ ẩm 80%.

 • Web Server trả về trạng thái HTTP status = 200 (OK), cùng với việc hiển thị ra cửa sổ log giá trị nhiệt độ, độ ẩm.

 • Ở phần nâng cao: — Web Server lưu trữ dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm trong mảng, chứa ở bộ nhớ RAM — Web Server còn cung cấp 1 file index.html chứa mã Javascript có thể yêu cầu lấy dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm lưu trong RAM, và hiển thị lên biểu đồ

Kiến thức

Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có những kiến thức cơ bản về

 • Chuẩn truyền dữ liệu OneWire giữa các IC

 • Ngôn ngữ Javascript để xây dựng server bằng cách dùng Node.js

 • Ngôn ngữ HTML để xây dựng 1 trang html đơn giản nhằm hiển thị dữ liệu

Tuy nhiên cũng đừng quá lo lắng nếu bạn chưa từng dùng những thứ này, chúng ta sẽ hiểu nó khi đọc các phần tiếp theo.

Cảm biến DHT 11 và chuẩn dữ liệu OneWire

 • DHT11 là cảm biến có chức năng đo nhiệt độ, độ ẩm của môi trường, được dùng khá phổ biến vì giá thành thấp và độ ổn định cao. Cảm biến sử dụng chuẩn truyền dữ liệu OneWire. Thông tin chi tiết về DHT11 có thể xem tại Datasheet

 • OneWire là chuẩn giao tiếp nối tiếp được thiết kế bởi hãng Dallas. Đó là hệ thống bus nhằm kết nối các thiết bị với nhau để truyền hoặc nhận dữ liệu.Trong chuẩn giao tiếp này thường chỉ sử dụng 1 chân đồng thời là vừa là nguồn cung cấp vừa là chân truyền nhận dữ liệu. Cũng giống như các chuẩn giao tiếp khác, OneWire cũng gồm 3 giai đoạn reqquest (hỏi) → respond (đáp) → data reading (truyền nhận dữ liệu).

Hình ảnh mô tả quá trình truyền,nhận dữ liệu của DHT11 như hình bên dưới

DHT11TimingDialog
Hình 2. Quá trình truyền nhận dữ liệu trong chuẩn OneWire

Tóm tắt

 1. Master (ESP8266) gửi tín hiệu START, DHT11 sẽ chuyển từ chế độ tiết kiệm năng lượng (low-power mode) sang chế độ làm việc bình thường (high-speed mode)

 2. DHT11 nhận được tín hiệu và phản hồi đến master, master nhận tín hiệu và bắt đầu quá trình truyền dữ liệu.

 3. DHT11 sẽ gửi dữ liệu lên bus, mỗi lần gửi là 1 gói 40 bits data.

 4. Khi muốn kết thúc, Master sẽ gửi tín hiệu STOP, kết thúc quá trình truyền nhận dữ liệu

Chi tiết về chuẩn OneWire xem tại maximintegrated.com

Ngôn ngữ HTML

Một trong những địa chỉ web để học HTML cho người mới bắt đầu là w3school.com/HTML, lưu ý rằng chúng ta sẽ không đi quá sâu vào việc học HTML, bởi việc này có thể ảnh hướng đến tiến độ thực hiện của project, tại thời điểm này chúng ta chỉ cần học đủ để xây dựng project hoàn chỉnh.

Node.js và Javascript

Để tạo server dùng Node.js cần trang bị một số kiến thức cơ bản về Javascript và Node.js, để học Javascript chúng ta có thể truy cập địa chỉ URL w3school.com/Javascrpit, với Node.js thì codeschool.com thật sự hữu ích với người mới bắt đầu.

Thực hiện

Linh kiện cần có

 • Cảm biến DHT11

 • Board NodeMCU

 • Dây t nối

 • Điện trở 5K Ohm

 • Cable kết nối giữa board ESP8266 và máy tính

Đấu nối

Kết nối sơ đồ mạch điện như hình bên dưới

DHT11Connect
Hình 3. Kết nối DHT11 với board NodeMCU

Server Nodejs

Về phía Web Server, chúng ta cần đảm bảo nó có thể phục vụ cho nhiều Client, với path là:

 • /update thì sẽ thêm mới dữ liệu để lưu trữ, và in ra màn hình

 • /get trả về dữ liệu đã lưu trữ định dạng JSON

 • / và còn lại thì trả về file index.html

 • Mảng dữ liệu lưu trữ có định dạng: [{"temp": 25, "humd":80, time: "time"}, …​]

Mã nguồn file server.js

//---------------------------------------------------------------------------------------------
var fs = require('fs');
var url = require('url');
var http = require('http');<i class="conum" data-value="1"></i><b>(1)</b>
var querystring = require('querystring');
var db = []; //database
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// function gửi yêu cầu(response) từ phía server hoặc nhận yêu cầu (request) của client gửi lên
function requestHandler(request, response) {

  // Giả sử địa chỉ nhận được http://192.168.1.7:8000/update?temp=30&humd=40
  var uriData = url.parse(request.url);
  var pathname = uriData.pathname;     // /update?
  var query = uriData.query;        // temp=30.5&hum=80
  var queryData = querystring.parse(query); // queryData.temp = 30.5, queryData.humd = 40
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
  if (pathname == '/update') {
    var newData = {
      temp: queryData.temp,
      humd: queryData.humd,
      time: new Date()<i class="conum" data-value="2"></i><b>(2)</b>
    };
    db.push(newData);
    console.log(newData);
    response.end();
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
  } else if (pathname == '/get') {<i class="conum" data-value="3"></i><b>(3)</b>
    response.writeHead(200, {
      'Content-Type': 'application/json'
    });
    response.end(JSON.stringify(db));
    db = [];
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
  } else { <i class="conum" data-value="4"></i><b>(4)</b>
    fs.readFile('./index.html', function(error, content) {
      response.writeHead(200, {
        'Content-Type': 'text/html'
      });
      response.end(content);
    });
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
}
var server = http.createServer(requestHandler);
server.listen(8000); <i class="conum" data-value="5"></i><b>(5)</b>
console.log('Server listening on port 8000');

Giải thích mã nguồn

 1. require dùng để load các thư viện hoặc module cần thiết cho dự án

  • fs: Module giúp đọc file từ server hoặc upload file lên server

  • url: Chia nhỏ URL thành những thành phần để dễ dàng truy xuất

  • http: Phương thức truyền nhận dữ liệu dùng http

  • querystring: Module giúp chuyển string sang object

  • db = []: Biến kiểu mảng nhằm chứa dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm

 2. So sánh giá trị pathname để xử lí dữ liệu. Nếu pathname =/update thì sẽ tạo biến newData nhằm lấy dữ liệu client gửi lên thông qua URL, sau đó đẩy dữ liệu vào mảng db thông qua lệnh db.push(newData) , giá trị được hiển thị qua Log khi dùng lệnh console.log(newData). Hàm Date() giúp lấy thời gian hiện tại.

 3. Trả về định dạng JSON ('Content-Type': 'application/json') của mảng db nếu pathname = /get, sau đó xóa giá trị của mảng. Hàm response.end() sẽ trả về HTTP code (mã 200 là kết quả OK)

 4. Trả về nội dung của file index.html khi không xảy ra 2 trường hợp <2> và <3>. Dùng fs để đọc file index.html và gán nội dung vào content thông qua lệnh fs.readFile('./index.html', function(error, content). Hàm response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html' }) nhằm khai báo mã HTTP code, định dạng trả về là HTML để đọc file

 5. Khởi tạo một server HTTP và mở port 8000 để các client truy cập

Bạn có thể truy cập đến đường dẫn của file server.js và thực thi đoạn code trên với dòng lệnh node server.js, sau đó thử truy vập vào localhost:8000 để xem trang index.html. Hoặc truy cập vào localhost:8000/update?temp=20&humd=60 để xem màn hình Log in ra kết quả nhiệt độ và độ ẩm.

{ temp: '20', humd: '60', time: 2017-08-21T16:56:23.358Z }
{ temp: '20', humd: '60', time: 2017-08-21T16:57:06.277Z }
{ temp: '20', humd: '60', time: 2017-08-21T16:57:17.708Z }

Ở phần cơ bản chúng ta chưa cần phải quan tâm đến file index.html và đoạn code Javascript trong đó. Cũng nhưng chưa quan tâm tới việc xử lý khi đường dẫn là /get hoặc /\*, mà chỉ quan tâm duy nhất khi nhận được với đường dẫn /update.

Khi đã hoàn thành phần cơ bản chúng ta sẽ đi đến một ứng dụng khá phổ biến, người dùng cần hiển thị các dữ liệu thu thập một cách trực quan thông qua trình duyệt Web. Vì vậy chúng ta sẽ làm 1 file index.html chứa mã nguồn Javascript có thể yêu cầu Server trả về dữ liệu mỗi giây để hiển thị lên 1 biểu đồ canvas.

Mã nguồn file index.html

<!DOCTYPE html><i class="conum" data-value="1"></i><b>(1)</b>
  <html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DHT11</title>
    <!-- Nhúng file Javasript tại đường dẫn src để có thể xây dựng 1 graph -->
    <script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script><i class="conum" data-value="2"></i><b>(2)</b>
  </head>
  <body>
    <h1> 1. THONG SO NHIET DO, DO AM</h><br> <i class="conum" data-value="3"></i><b>(3)</b>
      <h2> Temprature</h2> <input type="text" size="6" id="temp">°C<br>
      <h2> Humidity</h2> <input type="text" size="6" id="humd">%<br>
      <h1> 2. DO THI</h1><br>
      <!-- thiết lập kích thước cho graph thông qua id ChartContainer đã thiết lập ở trên -->
      <div id="ChartContainer" style="height: 300px; width:80%;"></div>
      <script type="text/javascript">
        function httpGetAsync(theUrl, callback) { <i class="conum" data-value="4"></i><b>(4)</b>
              var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
              xmlHttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200)
              callback(JSON.parse(xmlHttp.responseText));
          }
          xmlHttp.open("GET", theUrl, true); // true for asynchronous
          xmlHttp.send(null);
        }
  
        window.onload = function() {
          var dataTemp = [];
          var dataHumd = [];
  
          var Chart = new CanvasJS.Chart("ChartContainer", {
            zoomEnabled: true, // Dùng thuộc tính có thể zoom vào graph
            title: {
              text: "Temprature & Humidity" // Viết tiêu đề cho graph
            },
            toolTip: { // Hiển thị cùng lúc 2 trường giá trị nhiệt độ, độ ẩm trên graph
              shared: true
            },
            axisX: {
              title: "chart updates every 2 secs" // Chú thích cho trục X
            },
            data: [{
                // Khai báo các thuộc tính của dataTemp và dataHumd
                type: "line", // Chọn kiểu dữ liệu đường
                xValueType: "dateTime", // Cài đặt kiểu giá trị tại trục X là thuộc tính thời gian
                showInLegend: true, // Hiển thị "temp" ở mục chú thích (legend items)
                name: "temp",
                dataPoints: dataTemp // Dữ liệu hiển thị sẽ lấy từ dataTemp
              },
              {
                type: "line",
                xValueType: "dateTime",
                showInLegend: true,
                name: "humd",
                dataPoints: dataHumd
              }
              ],
            });
          var yHumdVal = 0; // Biến lưu giá trị độ ẩm (theo trục Y)
          var yTempVal = 0; // Biến lưu giá trị nhiệt độ (theo trục Y)
          var updateInterval = 2000; // Thời gian cập nhật dữ liệu 2000ms = 2s
          var time = new Date(); // Lấy thời gian hiện tại
  
          var updateChart = function() {
            httpGetAsync('/get', function(data) {
  
              // Gán giá trị từ localhost:8000/get vào textbox để hiển thị
              document.getElementById("temp").value = data[0].temp;
              document.getElementById("humd").value = data[0].humd;
  
              // Xuất ra màn hình console trên browser giá trị nhận được từ localhost:8000/get
              console.log(data);
              // Cập nhật thời gian và lấy giá trị nhiệt độ, độ ẩm từ server
              time.setTime(time.getTime() + updateInterval);
              yTempVal = parseInt(data[0].temp);
              yHumdVal = parseInt(data[0].humd);
              dataTemp.push({ // cập nhât dữ liệu mới từ server
                x: time.getTime(),
                y: yTempVal
              });
              dataHumd.push({
                x: time.getTime(),
                y: yHumdVal
              });
              Chart.render(); // chuyển đổi dữ liệu của của graph thành mô hình đồ họa
            });
          };
          updateChart(); // Chạy lần đầu tiên
          setInterval(function() { // Cập nhật lại giá trị graph sau thời gian updateInterval
            updateChart()
          }, updateInterval);
        }
      </script>
  </body>
  </html>

Giải thích mã nguồn

 1. Những tag cơ bản khi khởi tạo 1 trang HTML

  • <!DOCTYPE html> cho trình duyệt biết phiên bản HTML được sử dụng

  • <html> cho trình duyệt biết đây là văn bản HTML

  • <head> khai báo thông tin cho trang HTML

  • <meta charset="UTF-8"> cung cấp dữ liệu về văn bản HTML, dạng mã hóa charset=”UTF-8″

  • <title>DHT11</title> tiêu đề của trang

 2. Sử dụng CanvasJS Chart để vẽ biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm.

 3. Tạo 2 textbox tại tag tiêu đề phụ <h1> để hiển thị nhiệt độ, độ ẩm. Mỗi textbox sẽ có 1 id để cập nhật giá nhiệt độ, độ ẩm từ server. Mã định dạng °C là của kí tự độ C

 4. Hàm giúp lấy dữ liệu từ server

Phân tích phần vẽ biểu đồ

 • Chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ server gửi xuống và vẽ biểu đồ dùng mã Javascrpit, sử dụng tag
  <scrpit>code JS </scrpit> để chèn nội dung code Javascrpit vào file HTML.

 • Việc lấy dữ liệu được thực thi bằng hàm httpGetAsync(). Hàm này sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy dữ liệu từ server mà không cần phải load lại trang, dữ liệu xmlHttp.responseText lấy từ server tại địa chỉ localhost:8000/get ở định dạng JSON nên cần phải chuyển sang dạng Object bằng hàm JSON.parse().

Cần phải có dữ liệu từ ESP8266 gửi lên server thì tại địa chỉ localhost:8000/get mới có dữ liệu.
imageJSON
Hình 4. Hình ảnh dữ liệu tại địa chỉ localhost:8000/get
 • Sử dụng window.onload = function() để load lại nội dung của graph, các lệnh trong hàm đã được giải thích trong code.

Truy cập vào trang canvasjs.com/javascript-charts/ để lựa chọn và xây dựng những đồ thị phù hợp với mục đích của bạn.

Hình ảnh trang HTML sau khi xây dựng

graphHtml
Hình 5. Hình ảnh giao diện HTML

Code ESP8266

ESP8266 sử dụng thư viện HTTPClient để kết nối tới Web Server và lấy dữ liệu nhiệt độ, đổ ẩm thông qua phương thức GET với query là temphumd.

Chuẩn bị

 • Cung cấp SSID và PASSWORD WiFi cho board mạch ESP8266 để kết nối vào mạng nội bộ với Web Server.

 • Cung cấp địa chỉ IP, port của Web Server.

 • Thư viện hỗ trợ lấy dữ liệu của DHT11. Dựa theo chuẩn truyền nhận 1 wire và sự phổ biến của dòng sensor DHTXX (DHT11, DHT22,…​), có rất nhiều thư viện được xây dựng lên để việc lập trình với DHT11 trở nên dễ dàng hơn. Trong bài này chúng ta sẽ cài đặt và sử dụng thư viện DHT sensor library của Adafruit.

install lib
Hình 6. Hình ảnh thư viện DHT sensor library

Mã nguồn ESP8266

#include <DHT.h>      // Khai báo sử dụng thư viện DHT
#include <ESP8266WiFi.h>  // Khai báo sử dụng thư viện ESP8266WiFi.h để thiết lập chế độ HTTP client cho ESP8266
#define DHTPIN 4      // Chân dữ liệu của DHT11 kết nối với GPIO4 của ESP8266
#define DHTTYPE DHT11    // Loại DHT được sử dụng

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;     // Tạo 1 biến client thuộc kiểu WiFiClient
const char* ssid = "YOUR-WIFI-SSID";   // Tên mạng Wifi được chỉ định sẽ kết nối (SSID)
const char* password = "YOUR-WIFI-PASS"; // Password của mạng Wifi được chỉ định sẽ kết nối
const char* server = "Your-local-IP";   // Địa chỉ IP của máy khi truy cập cùng mạng WiFi
const int port = 8000;          // Port của server đã mở
const int sendingInternval = 2 * 1000;  // Biến cập nhật dữ liệu sau mỗi 2s

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();              // Khởi tạo DHT1 11 để truyền nhận dữ liệu
 Serial.println("Connecting");

 // Thiết lập ESP8266 là Station và kết nối đến Wifi. in ra dấu `.` trên terminal nếu chưa được kết nối
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(100);
 }
 Serial.println("\r\nWiFi connected");
}

void loop() {

// Đọc gía trị nhiệt độ (độ C), độ ẩm. Xuất ra thông báo lỗi và thoát ra nếu dữ liệu không phải là số
 float temp = dht.readTemperature();
 float humi = dht.readHumidity();
 if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 if (client.connect(server, port)) {    // Khởi tạo kết nối đến server thông qua IP và PORT đã mở
 //---------------------------------------------------------------------------------------
  String req_uri = "/update?temp=" + String(temp, 1) + "&humd=" + String(humi, 1);
  client.print("GET " + req_uri + " HTTP/1.1\n" + "Host: "+ server +"\n" + "Connection: close\n" + "Content-Length: 0\n" +"\n\n");  <i class="conum" data-value="1"></i><b>(1)</b>
 //---------------------------------------------------------------------------------------

 // temp, humi chuyển từ định dạng float sang định dạng string và in ra màn hình serial   // terminal trên Arduino.
  Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), String(humi, 1).c_str());
 }
 client.stop();             // Ngắt kết nối đến server

 delay(sendingInternval);
}
1 ESP8266 sẽ gửi dữ liệu lên server sau khi kết nối thành công đến server thông qua lệnh client.print(). Nội dung gửi :

 • GET /update?temp=30.6&humd=60 HTTP/1.1 với :

  • GET là phương thức gửi dữ liệu.

  • /update?temp=30.6&humd=60 là nội dung cần gửi bao gồm cả pathname và dữ liệu.

  • HTTP/1.1 khai báo sử dụng giao thức HTTP version 1.1 để có thể tạo 1 HTTP request

 • Host: 192.168.1.7:8000 thông tin về địa chỉ IP và port của server.

 • Connection, Content-Length

Nạp chương trình cho board NodeMCU.

Có thể xem thông các thông tin của quá trình truyền nhận dữ liệu với lệnh:
curl -v <a href="http://192.168.1.7:8000/update?temp=28.0&humd=45.0" class="bare">192.168.1.7:8000/update?temp=28.0&humd=45.0</a>. Thông tin hiển thị như bên dưới:

name@yourname:~$ curl -v http://192.168.1.7:8000/update?temp=28.0&humd=45.0
[1] 9277
name@yourname:~$ *  Trying 192.168.1.7...
* Connected to 192.168.1.7 (192.168.1.7) port 8000 (#0)
> GET /update?temp=28.0 HTTP/1.1  // > Thông tin gửi từ ESP8266
> Host: 192.168.1.7:8000
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
>                 // < Thông tin gửi từ server
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 23 Aug 2017 17:22:49 GMT
< Connection: keep-alive
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host 192.168.1.7 left intact

Kết quả hiển thị trên Arduino IDE và màn hình Monitor của máy tính:

esp8266 server
Hình 7. Hình ảnh trên Arduino và Terminal sau khi kết nối

Ứng dụng mở rộng

Dùng ESP8266 như 1 Web Server

Xây dựng 1 dự án giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm hiển thị trên web với giao diện điều khiển :

 • Hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm.

 • Hiển thị chart nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian.

 • Có 2 chế độ Auto và Manual.

  • Với chế độ Auto, nhiệt độ > 35ºC sẽ tự động bật quạt, độ ẩm > 50% sẽ bật máy phun sương.

  • Với chế độ manual có thể điều khiển quạt và máy phun sương bằng các nút nhấn ở ON/OFF

 • Có tùy chọn hiển thị lịch sử nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian từ ngày aa/bb/cccc đến ngày xx/yy/zzzz

Hình ảnh thiết kế giao diện như bên dưới:

control interface
Hình 8. Giao diện điều khiển trên trang HTML

Tổng kết

Sau khi hoàn thành dự án, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về trình tự các bước để xây dựng một dự án hoàn chỉnh trong việc thu thập dữ liệu của cảm biến cũng như xây dựng server để quản lí các máy khách. Từ đó là bước đệm để giúp bạn phát triển thêm nhiều các dự án thu thập và xử lí dữ liệu trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *