arduino

IoT

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266 Thông thường, muốn hai hay nhiều ESP8266 có thể liên lạc, trao đổi dữ liệu với nhau sẽ cần đến một router hay access-point, các module ESP8266 này sẽ kết nối vào Access Point rồi sau đó giao tiếp với nhau. Có một số ứng […]

Read More
IoT

ESP8266

ESP8266 ESP8266 là dòng chip tích hợp Wi-Fi 2.4Ghz có thể lập trình được, rẻ tiền được sản xuất bởi một công ty bán dẫn Trung Quốc: Espressif Systems. Được phát hành đầu tiên vào tháng 8 năm 2014, đóng gói đưa ra thị trường dạng Mô dun ESP-01, được sản xuất bởi bên thứ […]

Read More
IoT

ESP8266 – MQTT

ESP8266 – MQTT MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gởi dạng publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong […]

Read More
IoT

ESP8266 – Các chế độ cấu hình WiFi

ESP8266 – Các chế độ cấu hình WiFi Thông thường, khi bắt đầu kết nối wifi cho ESP8266, ta phải cấu hình cho thiết bị các thông số của Access Point cũng như SSID và password nếu mạng wifi được thiết lập các bảo mật như WEP/WPA/WPA2. Tuy nhiên, các ứng dụng nhúng sử dụng […]

Read More
IoT

ESP8266 – Web Server

ESP8266 – Web Server Web Server là gì? Web Server là một máy chủ Web mà khi có bất kỳ một Web Client nào (chẳng hạn Web Browser) truy cập vào, thì nó sẽ căn cứ trên các thông tin yêu cầu truy cập để xử lý, và phản hồi lại nội dung. Đa phần […]

Read More
IoT

Websocket

Websocket WebSoket là công nghệ hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa client và server bằng cách sử dụng một TCP socket để tạo một kết nối liên tục, hiệu quả và ít tốn kém. Mặc dù được thiết kế để chuyên sử dụng cho các ứng dụng web, lập trình viên vẫn có thể […]

Read More
IoT

ESP8266 – OLED

ESP8266 – OLED Màn hình OLED OLED (Organic Light Emitting Diode) là loại màn hình hiển thị bao gồm một lớp vật liệu hữu cơ với chủ yếu là cacbon nằm giữa hai điện cực anot và catot sẽ tự động phát sáng mỗi khi có dòng điện chạy qua. OLED sử dụng đi-ốt phát […]

Read More
IoT

HTTP Client

HTTP Client Giao thức HTTP HTTP – Hypertext Transfer Protocol (giao thức truyền dẫn siêu văn bản), là giao thức để truyền dữ liệu giữa các máy tính qua www (World Wide Web), với dữ liệu có thể là dạng text, file, ảnh, hoặc video. HTTP được thiết kế để trao đổi dữ liệu giữa […]

Read More
IoT

ESP8266 – WiFi Station

ESP8266 – WiFi Station Kiến thức Để kết nối được vào mạng Internet, thì đầu tiên ESP8266 phải kết nối vào mạng WiFi nội bộ, và mạng WiFi nội bộ phải có kết nối WAN Internet. Đa phần các Modem hiện nay đều tích hợp luôn cả WiFi Access Point, do đó khá dễ dàng […]

Read More
IoT

ESP8266 – Giới thiệu về WiFi

ESP8266 – Giới thiệu về WiFi Kết nối WiFi chính điểm mạnh nhất của chip ESP8266, nó có thể kết nối đến các Router sẵn có trong gia đình, các Access Point với các tiêu chuẩn kết nối thông dụng hiện nay ở tần số 2.4GHz – ở chế độ STA. Ngoài ra, ESP8266 còn […]

Read More